|   EN

Szanowni Państwo!


Katedra Edukacji Dziecka Wydziału Humanistycznego Akademii im. Jakuba z Paradyża

w Gorzowie Wielkopolskim,

Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych

oraz Akademickie Centrum Ukrainoznawcze AJP

serdecznie zapraszają do udziału

w Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

pod tytułem

Edukacja dziecka w ujęciu historycznym

 

która odbędzie się w dniu 11 maja 2020 r.

w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Celem konferencji jest prezentacja różnorodnych form i metod nauczania, systemów filozoficznych, jak również szkół i ośrodków związanych z edukacją dziecka zdrowego i chorego na przestrzeni dziejów, zarówno w Polsce jak i na świecie.

Konferencja jest adresowana do pedagogów, psychologów, historyków, językoznawców, literaturoznawców, filozofów, nauczycieli praktyków i badaczy, zainteresowanych ww. problematyką. Tytuły referatów prosimy przesyłać do dn. 15 marca 2020 r., na adres sekretarza konferencji. Opłata za udział czynny w konferencji wynosi 300 zł (zawiera serwis kawowy, obiad oraz opłatę za publikację po pozytywnej recenzji).  Szczegóły organizacyjne oraz numer konta prześlemy Państwu w programie konferencji w terminie późniejszym.

Sekretarz konferencji:

dr Beata M. Uchto-Żywica, e-mail: beatamaja@op.pl

Przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji:

prof. AJP dr hab. Beata M. Orłowska

prof. dr hab. Michał Musielak

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Teatralna 25, tel. 95 95 7 216 022. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iodo@ajp.edu.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konferencji naukowej i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji działań związanych z konferencją, także po jej zakończeniu. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz możliwości zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji: http://wwww.ajp.edu.pl/attachments/article/4005/Klauzula%20informacyjna%20%20DS%20-%20polski.pdf

Back to top